Kezdőlap

"Össze-Kötő II." projekt

NEMZ-CISZ-EPER-17-0198
  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázatunk fő célja Alapítványunk zavartalan működésének biztosítása volt, illetve rövid és hosszú távú céljaink elérésének elősegítése. A támogatás segítségével 2 hónapon át egy fő főállású munkatársat tudtunk foglalkoztatni, illetve kommunikációs és adminisztrációs költségeinket tudtuk csökkenteni.
 
A támogatás a következő céljaink elérését segítette elő:
 • családsegítés
 • oktatás, képzés, ismeretterjesztés, képesség- és készségfejlesztés, továbbá tanácsadás
 • felsőfokú oktatásban részt vevők szakmai gyakorlatának szervezése a térségben, gyakornokközvetítés
 • roma népesség kultúrájának, nyelvének az ápolása, identitástudatuk kifejezésének elősegítése
 • helyi kezdeményezések megvalósítása, azok támogatása
 • önkéntes munka szervezése, abban rejlő előnyök hasznosítása
 • Önkéntes Pont működtetése
 • roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése
 • roma nemzetiség szociális hátrányainak enyhítése
 • pályázatírás- és projektmenedzsment
 • kutatás, elemzés, közvélemény kutatás
Összességében elmondható, hogy a támogatás teljes mértékben pozitívan hatott az Alapítvány életére, munkásságára, céljainak megvalósítására.

Vissza