Kezdőlap

"Foglalkoztatás az OSZA-nál" projekt

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0082

2014. 04. 01. - 2015. 06. 30.

A pályázat célja  a  fiatalok  foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése volt, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálták. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.

A szakképzettséggel  rendelkező  regisztrált  pályakezdők  álláskeresők elhelyezkedésének egyik legnagyobb akadálya továbbra is a munka világában szerzett munkatapasztalat hiánya, ezért a Kormány fontosnak tartja, hogy a fiatalok a végzést követően a lehető leghamarabb dolgozni kezdjenek, és szerezzék meg azt a munkatapasztalatot, amely elengedhetetlen feltétele a tartós munkavállalásnak. Azok a szakképzett fiatalok, akik munkatapasztalat hiányában nem tudnak elhelyezkedni, „időveszteség nélküli” lehetőséget kapnak a mielőbbi támogatott munkába állásra ezzel a megfelelő gyakorlati ismeretek, munkatapasztalat megszerzésére.

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós  megoldásához  a  vállalkozókon  keresztül  vezet  az  út,  tőlük  várható  a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben.

A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0082 program célcsoportjába bevonható személyek voltak:

A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:

a) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy

b) középfokú  vagy  felsőfokú  végzettség  esetén  a  projektbe bevonását megelőző  6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.


Vissza