Kezdőlap

"Ci-Világ" projekt

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0013
2014. 01. 01. – 2015. 06. 30.
 
Projektünk hosszú távú célja a Siklósi járásban élő hátrányos helyzetű célcsoporti személyek hosszú távú jövedelemszerző-képességének, a társadalmi-szociális helyzetének javítása volt, valamint az öngondoskodás feltételeinek megteremtése egy kombinált képző-foglalkoztató programon keresztül, melynek hangsúlya a közösségépítésen és a fenntarthatóságon alapult. A képzés gyakorlati ideje alatt, a foglalkoztatás, majd a továbbfoglalkoztatás időszakában közösségi feladatként a célcsoporti személyek különböző zöldségféléket termesztettek a helyi intézmények (óvoda, általános iskola) számára, ahová a településen élő gyermekek is jártak.
 
A TÁMOP-1.4.1-11/1 program célcsoportjába az a munkanélküli tartozhatott, aki
 • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
 • a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
 • 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy
 • a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres - az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott - kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván,
 • a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy
 • a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 • etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen
Tevékenységek
 • Célcsoport toborzása és kiválasztása (20 fő célcsoporti személy)
 • Projektnyitó és Projektzáró konferencia lebonyolítása
 • Kertész, zöldség-gyümölcstermesztő képzés 15 fő célcsoporti tag számára
 • 6 hónapos foglalkoztatás 12 fő célcsoporti személy számára a mezőgazdaság területén (6 fő heti 20 órás, 6 fő pedig heti 40 órás munkaviszony keretein belül)
 • 4 db Családi nap
 • 4 db Tematikus csoportfoglalkozás
 • Továbbfoglalkoztatás a projektidőszakon túl (6 hónap)

Vissza