Kezdőlap

"In-Forradalom" projekt

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0169
   
A 24 hónapos (2013. 04. 01. – 2015. 03. 31.) „In-Forradalom” projekt célja az volt , hogy egy innovatív kezdeményezés, egy újszerű kísérleti foglalkoztatási program, valamint más szervezetek által alkalmazható módszer és modell kidolgozása és megvalósítása, hogy hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, valamint hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci illetve társadalmi integrációja előmozduljon.
 
A projekt Siklós településen valósult meg. A toborzás pontos idejét és helyét honlapunkon is közzétettük, valamint egyéb úton is elérhetőek lettek az információk.
 
Megvalósítás (20 hónap)
 
Képzések
A projekt során 3 db ECDL típusú akkreditált képzést bonyolítottunk le, képzésenként 3-3 hónap időtartamban összesen 90 fő célcsoporti személy számára. Az ECDL típusú képzéseket követően kiválasztottuk azokat akik sikeresen elvégezték (30) főt, akik egy akkreditált, informatikai (tovább)képzésen vehettek részt összesen 9 hónap időtartamban. A képzések ideje alatt napi 3.500 Ft képzési támogatást tudtunk biztosítani a célcsoporti személyek számára.
 
Tematikus csoportfoglalkozások
A munkaerő-piaci tematikus csoportfoglalkozások (6 db csoportfoglalkozás, alkalmanként 15 fő számára volt elérhető) célja, a célcsoport számára olyan új ismeretek, gyakorlatok és készségek nyújtása, melyek segítséget nyújtanak a munkaerő-piaci tájékozódáshoz, kapcsolatépítéshez.
 
Tanácsadások
  • Az álláskeresési tanácsadás célja a célcsoporti személyek felkészítése volt a számukra megfelelő és a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő célállás megtalálására.
  • A munkatanácsadás célja az elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása volt.
  • Az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás tanácsadás célja,az volt hogy a célcsoporti személy képes legyen önálló vállalkozást indítani, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozni.
  • pályázati tanácsadás célja a kapcsolódó hazai és Európai Uniós pályázatok felkutatásában és megírásában való segítség nyújtása a célcsoport számára volt.
  • jogi tanácsadás célja a célcsoporti személyek jogi ügyeiben való segítségnyújtás, valamint a munkavállalást akadályozó konfliktusok kezelése.
  • pénzügyi tanácsadás célja az volt,hogy  elsősorban a célcsoporti személyek pénzügyi problémáit érintő megoldási lehetőségek felkutatása, illetve egyéb esetben az önfoglalkoztatóvá válás segítése.
  • pszichológus biztosításának célja  az volt, hogy elsősorban azon életvezetési problémák, deficitek feltárása, amelyek akadályozhatják a munkavállalást. Ennek a tanácsadási formának az elsődleges feladata a célcsoporti személy munkára kész állapotba hozása.
Közösségi rendezvények
A közösségi rendezvények (8 db) a célcsoporti személyek munkaerőpiacra történő reintegrálását szolgálták.
 
Szolgáltató Ház
A Szolgáltató Ház kialakítása projektünk egyik fő innovációs eleme volt. A célcsoporti személyek „központi helye” volt a projektben, ahol a munkába állásukat akadályozó szinte minden tényezőre reakció született, ahol egyéni esetkezelést és figyelmet kaptak és ahová szívesen tértek vissza nap mint nap.
 
További információ elérhető a projekthez kapcsolódó honlapunkon:http://inforradalom.ormansagszive.hu/

Vissza