Kezdőlap

„Tutti-nik” projekt

TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0056
 
A  „Tutti-nik” projekt (2013. 01. 01. – 2013. 12. 31.) Vajszló településen valósult meg abból a célból, hogy elérjük a tehetséges gyermekeket és tanulókat, fejlesszük képességeiket, és közvetett módon kialakítsunk egy országos civil bázisú tehetségsegítő hálózatot, amely összeköti és kibővíti a nevelési-oktatási folyamatban kidolgozott iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket, a tehetséges gyermekek és tanulók önszerveződésének támogatásával.
 
Kialakításra került a projekt keretein belül egy Tehetségpont is a településen, melynek elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.
 
A tehetséggondozó projektbe elsősorban 15 iskoláskorú fiatalt vontunk be, de a projekt aktív célcsoportját képezik a tevékenységekhez kapcsolódó pedagógusok is. A tehetséggondozás maga három féle témakörben zajlik le: 5-5 fő célcsoporti személy számára tudtunk segítséget nyújtani a matematika, a fotózás, valamint a tenisz terén. A fiatalok számára összesen 216 tanácsadói órát biztosíttotunk fejlődésük érdekében. A közösségfejlesztő rendezvények mellett a projekt zárásaként egy Tehetségnapon mutatták be tehetségüket.
 
Részcélok, tevékenységek:
  • A tehetséges gyermekek és tanulók felkutatása, felkarolása
  • A projekt szakmai és társadalmi támogatását biztosító módszertani szolgáltatás kiépítése helyi szinten.
  • A tehetségsegítő kezdeményezések közötti együttműködések fejlesztése, a jó példák elterjesztésének és adaptálásának elősegítése, a tehetségsegítési formák közötti átjárhatóság biztosítása.
  • Tehetséges fiatalok önszerveződésének ösztönzése.


Vissza