Kezdőlap

"Társadalmi kohézió erősítése a horizontális szempontok mentén" projekt

NCA-DP-10-E-0157
(2010. 09. 16. - 2011. 05. 31.)
  
Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű területén (az Ormánságban) megvalósult komplex, 5 horizontális szempontot érintő projekt az Ormánság területén megtalálható, előzetesen felmért 130 civil szervezetet, valamint a projekt során megkeresett civil szervezeteket próbálja közvetlenül és közvetve összefogni és aktivizálni.
  
A térség, s nem utolsó sorban a szervezet ez által fejlődött tovább, társadalmi és szakmai kapcsolatai erősödtek, humánerőforrása bővült és egyre felkészültebb lett, komoly gyakorlati jellegű tapasztalatokat szerzett képzési/szolgáltató programok megvalósításában, a célcsoportok problémáinak kezelésében, valamint az ehhez szükséges szakmai/módszertani eszköztára is jelentősen kibővül.
  
Alapítványunk az Ormánságot sújtó súlyos problémákra folyamatosan keresi a megoldási lehetőségeket, céljai mindenben a terület gazdasági, társadalmi és területi fejlődését segíti elő, avval összhangban van. Ebben a szellemben alkottuk meg projektünket is. A projekt kifejezetten jól illeszkedik az Alapítvány céljaihoz, eddigi tevékenységeihez, jövőbeli elképzeléseihez, ráadásul a már kiépített partnerség egyes projektjei is kölcsönösen jól kapcsolható szolgáltatásokat jelenthetnek. 
  
A projekt közvetlen célcsoportja a projektbe bevont kb. 5 civil szervezet volt az Ormánság területéről. Ezen belül is a szervezetek által delegált 5-10 fő, akik a projekt közvetlen haszonélvezői is voltak. Ez szervezetenként 1 vagy 2 fő résztvevőt jelentett. A közvetett célcsoportot mindenképpen a kistérségekben élő hátrányos helyzetű személyek, a munkanélküliséggel, elszegényedés által fenyegetett, ill. alacsony iskolai végzettségű, gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok jelentették, akik a bevont civil szervezeteken, valamint a szakmai partnerségen (pl. önkormányzatokon, vállalkozásokon, oktatási intézményeken stb.) keresztül lettek a projekt közvetett haszonélvezői.

Vissza