Kezdőlap

"Jövő-Kép" projekt

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0051
(2010. 08. 01. - 2012. 03. 31.)

A "JÖVŐ-KÉP" projekt 70 fő halmozottan hátrányos helyzetű (munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskereső, ill. inaktív) 70%-ban roma származású célcsoporti személy bevonásával, az Ormánságban, Baranya megye 3 hátrányos helyzetű (Sellyei, Siklósi, és Szentlőrinci) kistérségében 4 megvalósítási helyszínen (Vajszló, Sellye, Kémes és Gyöngyfa) valósult meg 21 hónapon keresztül. A bevontak egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv alapján helyszínenként 510 órás, 8 hónapos komplex képzési és szolgáltató programban vettek részt, melynek keretében problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés, önálló életvezetési készségek erősítése, kulcskompetenciák fejlesztése, önálló családi életre és a munkavállalói szerepre való felkészítés, állapotjavítás, képzésbe, oktatásba való bejutást, ill. a gátló problémákat kiküszöbölő segítségek zajlottak, hogy a célcsoport elhelyezkedési esélyei jelentősen javuljanak. Ezt egy Méhész OKJ képzés követte 25 fő célcsoporti személy számára, majd egy Gombatermesztő OKJ képzés további 20 fő számára. 
A projektbe bevonni kívánt célcsoport alapvetően azok a 18. életévüket betöltött, illetve a projekt indulásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkották, akik:
 • a munkaügyi központ igazolása alapján munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők voltak, valamint
 • a munkaügyi központ igazolása és a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata alapján a munkaerőpiacon inaktív embereknek számítottak.
 
A „JÖVŐ-KÉP” projekt – a fenti kritériumoknak megfelelő célcsoporton belül – kiemelten kezelte az alábbi társadalmi csoportokat is:
 • inaktív személyek, akik nem szerepeltek a munkaügyi jellegű nyilvántartásokban,
 • akik legalább 5 éve nem voltak foglalkoztatottak,
 • cigányok/romák,
 • szegregált lakókörnyezetben élők,
 • ellátásban nem részesült személyek,
 • munkatapasztalattal nem rendelkezők,
 • szenvedélybetegek,
 • pszichés betegséggel küzdő emberek,
 • utógondozói ellátásban részesülő nagykorú fiatalok,
 • intézményekből kikerült személyek.
 
A projekt önálló weboldala itt érhető el: www.jovo-kep.eoldal.hu

Vissza