Kezdőlap

„A Jövő fénye” projekt

KEOP-6.1.0/A-2008-0042
(2009. 02. 01. - 2009. 11. 15.)

Az Ormánság természeti és társadalmi-gazdasági helyzetének elemzése alapján egyértelműen kitűnhet, hogy a fenntartható életmódot elősegítő és ösztönző projekteket leginkább a kevésbé környezettudatos életmódot élő célcsoporti rétegek, azon belül is inkább a fiatalabb nemzedékek számára célszerű szervezni, hiszen ők azok, akik erről még kevesebb információval rendelkeznek, és életmódjuk tudatos megváltoztatásával velük jelentős eredményt érhetünk el. Az idősebb nemzedékek ugyan szembesülhetnek e téren életmódjuk esetleges problémás területeivel, de azon változtatni már csak kisebb mértékben képesek.
 
Projektünk általános célja az volt, hogy az Ormánság hátrányos helyzetű, kevésbé környezettudatos életmódot élő fiataljai számára a fenntartható életmód kialakítását és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elsajátítását elősegítse egy komplex, több egymásra épülő elemből álló, konkrét fenntarthatósági üzeneteket is közvetítő projekt megvalósításával, ezáltal bővítve ismereteiket, erősítve környezettudatosságukat, növelve lakókörnyezetükkel és embertársaikkal kapcsolatos felelősségérzetüket.

Rövidtávú célunk volt, hogy a projektbe bevont (Vajszlón és a környező településeken élő 10-15 éves gyermekek, köztük jelentős arányban cigány/roma származású) fiatalok köréből min. 35-70 fős célcsoport bevonásra kerüljön, illetve ők a projekt közvetlen, aktív részvevőivé váljanak, vagyis a projekt keretében tervezett eseményeken (tájbejárásokon és előadássorozaton) részt vegyenek, ott aktív közreműködésükkel (pl. véleményformálásukkal) segítsék elő a projekt sikeres lebonyolítását, a fenntartható életmód kialakításához, az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elsajátításához hatékony segítséget és ismeretszerzési lehetőségeket kapjanak.
 
A fentieket kétféle módszerrel kívántuk elérni. Az első: tájbejáró sorozat szervezése és lebonyolítása volt, melyben 5 alkalommal, alkalmanként 35-40 fő résztvevővel és szakmai vezetéssel zajló túrák keretében történt egy rekultivációra váró szemétlerakat, egy korszerű szemétlerakat, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dráva folyó, illetve a környék erdeinek környezettudatos szemszögből való feltárása. Természeti lakókörnyezet megismerése, a lakókörnyezet életminőséget meghatározó infrastruktúrák végiglátogatása, alkalmanként 1-2 üzenet közvetítésével. 

A második: Fenntarthatósági tematikájú interaktív előadássorozat szervezése és lebonyolítása volt, melynek keretében 3 alkalommal, alkalmanként 70-80 fő célcsoporti résztvevő számára tartottunk képzést (informális ismeretszerzési alkalmakat), és ezek kapcsán érintettük a célokhoz kapcsolódó valamennyi fontos témát, alkalmanként 1-2 üzenet közvetítésével. A projekttől elvárt legfontosabb hatás egy alapvető szemlélet kialakítása volt, miszerint a jelen cselekedeteivel megalapozzuk mindannyiunk közös jövőjét, a környezettudatos viselkedésminták rutinszerű megvalósulása a szükséges feltétele a fenntartható életmód megvalósulásának. 

Tájbejárások
  • Dráva túra - vízminőség, víztisztaság mérés, folyó élővilágának felmérése, káros környezeti hatások kimutatása
  • Duna-Dráva Nemzeti Park – természeti értékek, azok védelme, környezetvédelem
  • Vajszlói szeméttelep – rekultivációra váró szeméttelep megtekintése, környezeti terhelés mérése, káros szövődmények, kockázati tényezők kimutatása
  • Sellyei szeméttelep- EU-s projektből finanszírozott szeméttelep megtekintése, környezeti terhelés mérése, káros szövődmények, kockázati tényezők kimutatása
  • Vajszlói erdők- erdőgazdálkodás, megújuló táj

Előadások
  • Hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés, környezettudatos magatartás
  • Elhagyott, szennyezett területek rekultivációja (illegális szeméttelep), társadalmi összefogás
  • Biotermékek, egészségtudatos életmód

Vissza