Kezdőlap

"Együtt a közösségért"

Kedvezményezett: Ormánság Szíve Alapítvány
A projekt címe: Együtt a közösségért
Azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00342
Támogatás összege: 50.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2018.01.01. 2020.01.01

Az "Együtt a közösségért" projekt 24 hónapon keresztül zajlik le ( 2018. 01. 01. - 2020. 01. 01. )  a Sellyei járásban.

A projektbe toborozni és bevonni kívánt közvetlen célcsoport a Sellyei járásban, azon belül is elsősorban a Sellyén élő, 16 éven felüli lakosság. Elsődleges célcsoport:
 • romák
 • demens, idős v agy hajléktalan személyek
 • bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
 • A 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint "hátrányos helyzetű személyek:
 • a foglalkoztatst megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
 • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
 • az 50 éven felüli életkorú személyek
 • a megváltozott munkaképességűek
 • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
 • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkkorú fiatalok
 • az egy vagy több eltartott egyedül élő felnőttek
 • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyek 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulprezentált nemi csoportba tartoznak, vafy
 • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükség ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen."
Részcélok:
 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
 • Társadalmi együttélés javítása
 • Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
 • Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
 • Prevenció (áldozattá, bűnelkvetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
 • Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
 • Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása
A projekt további fő célja az előítéletesség és a hátrányos megklönböztetés elleni többszíntű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.
Részcélok:
 • Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
 • Társadalmi együttélés javítása
 • Egyházak hátránykompeznációs tevékenységek fejlesztése
 • Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
 • Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
 • Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
 • Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása
 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új nem formalizált/formalizált kisközösségek létrehozása, a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése és társadalmi integráció és együttműködés területein
Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/járási szintű népszerűsítése, konkrét önkéntes programok megvalósítása
A társadalmi felelösségvállalás erősítése,a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil térsadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

Vissza