Kezdőlap

Sorsfordító projekt

Kedvezményezett: Ormánság Szíve Alapítvány
A projekt címe: Sorsfordító
Azonosító: EFOP-3.7.3-16-2017-00180
Támogatás összege: 71.101.179 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2018.01.01. - 2019.12.31.
A Sorsfordító projekt 24 hónapon keresztül zajlik le (2018. 01. 01. – 2019. 12. 31.) az Ormánság területén található Sellye településen, az Alapítvány által működtetett közművelődési közösségi színtér területén.

A projektbe vonni kívánt célcsoport maga a Sellyén és a környező néhány településen élő 18 év feletti lakosság (146 fő), különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevő, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek körére.

A projekt célja a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint az Alapítvány által működtetett közösségi színtér helyszínén megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak megvalósítása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. A projekt megvalósítása során elérni kívánt részcélok:
 • Alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások megvalósításával
 • A formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által
 • Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében
 • Új, innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára
 • Kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködések erősítése
 • Tanulás tanulásának támogatása
 • Digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében
 • Állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására való képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése
 • Funkcionális analfabetizmus visszaszorítása

A megvalósítani kívánt tevékenységek témakörei:
 1. Tanfolyam: Idegen nyelv (angol kezdő)
 2. Tanfolyam: Idegen nyelv (angol haladó)
 3. Tanfolyam: Idegen nyelv (német kezdő)
 4. Tanfolyam: Idegen nyelv (német haladó)
 5. Tanfolyam: Életvezetés
 6. Tanfolyam: Tanulási technikák
 7. Klubfoglalkozás: Történelem (Magyarország meghatározó történelmi eseményei)
 8. Havi szakkör: Teológia
 9. Havi szakkör: Testébresztő
 10. Heti szakkör: Informatika (kezdő)
 11. Heti szakkör: Informatika (haladó)
 12. Ismeretterjesztő előadássorozat: Várostörténeti előadássorozat
 13. Műhelyfoglalkozás: Konfliktuskezelés
 14. Műhelyfoglalkozás: Stresszoldás
 15. Foglalkozássorozat: Kompetenciafejlesztés
 16. Szabadegyetem: A széles látókör mindenkinek jár
 17. Szabadegyetem: Digitalizáció

Vissza