Kezdőlap

"TITÁNOK" projekt

TITÁNOK" projekt

Kedvezményezett: Ormánság Szíve Alapítvány
A projekt címe: Titánok
Azonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00661
Támogatás összege: 25.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama:  2017.06.01. - 2021.02.28
A projekt tartalmának bemutatása:

A "TITÁNOK" projekt 42 hónapon keresztül zajlik le (2017.06.01.-2021.02.28.) a Siklósi járás egész területén, Siklósnagyfalui központtal.

Közvetett célcsoportként jelenik meg a társadalom egésze.Célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tgartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházat, intézményeket képviselő személyek is érintettek. A célunk az, hogy a közvetlen célcsoporti személyek közvetlen környezetét is aktívan vonjuk be a projektbe, ez által a közösségek fejlesztésébe.

A projekt célja elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést a Siklósi járásban.


Céljaink közt szerepelnek:

Nyugdíjasok napközbeni ellátása, nyugdíjas rendezvények szervezée, nyugdíjas napok, rendszeres összejövetelek, utazások, kirándulások szervezése az ország egész területére. Az oktatási,nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés fejlesztése a helyi önkormányzatokkal, civl szervezetekkel, és a felsőoktatási intézményekkel, terület specifikus szakmai képzések támogatása és fejlesztése. Társadalmi befogadást elősegítő szolgáltatások támogatása. Roma népesség kultúrájának, nyelvének ápolása, identitástudatuk kifejezésének elősegítése. Helyi kezdeményezések megvalósítása, azok támogatása. Önkéntes munka szervezése, abban rejlő előnyök hasznosítása. Sportolási lehetőségek bővítése. Kulturális örökség-, műemlék-,természet-és környezetvédelem. Nemzeti és nemzetiségi hagyományőrzés. Rendezvények, szakmai napok, fesztiválok és egyéb találkozók szervezése és lebonyolítása


Vissza